Feb 26, 2020 / Cải tạo hệ thống xử lý nước thải xi mạ 10 m3/ngày.đêm của Chi nhánh công ty TNHH Vĩ Lâm

Hệ thống xử lý - vy lam

 Chủ đầu tư  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VĨ LÂM
 Địa điểm thực hiện  KCN Nam Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
 Dự án  Cải tạo hệ thống xử lý nước thải xi mạ
 Công suất  10 m3/ngày.đêm
 Tiêu chuẩn  QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường, Công ty chúng tôi tự hào luôn là công ty môi trường tiên phong đi đầu cung cấp các dịch vụ môi trường trên toàn quốc.

info@watercare.vn
02743 803 990/996/998