báo cáo

Báo cáo hình hình khai thác nước mặt

Báo cáo hình hình khai thác nước mặt

Feb 26, 2020 - >Dịch vụ

Để quản lý tình hình khai thác, sử dụng nước mặt, tất cả các doanh nghiệp đã được cấp phép giấy phép khai thác nước mặt đều phải thực hiện báo cáo tình hình khai thác và sử dụng nước mặt định kỳ hàng năm.

Báo cáo quan trắc môi trường

Báo cáo quan trắc môi trường

Feb 25, 2020 - >Dịch vụ

Báo cáo quan trắc môi trường có vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh tế, sản xuất. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cần thực hiện định kỳ đo đạc, lấy các mẫu phân tích, các thông số liên quan đến các ảnh hưởng tiêu cực của môi trường xung quanh cơ sở sản xuất (Bao gồm không khí, vi khí hậu, nước thải, khí thải…v.v…).

Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước

Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước

Feb 25, 2020 - >Dịch vụ

Sau khi được cấp giấy phép xả thải phải thực hiện Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước về cơ quan cấp phép. Thông qua báo cáo này cơ quan cấp phép sẽ quản lý được tất cả tình hình xả thải của các cơ sở sản xất, kinh doanh, dịch vụ theo từng khu vực, địa phương và có kế hoạch kiểm tra, thanh tra, điều chỉnh quy định cho phù hợp với từng địa phương nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nước tiếp nhận.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Feb 25, 2020 - >Dịch vụ

Báo cáo đáng giá tác động môi trường có tên gọi tắt theo tiếng việt là ĐTM, tên gọi tắt theo tiếng anh là EIA (Environmental Impact Assessment):  là việc phân tích, dự báo các tác động cụ thể của Dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Báo cáo tình hình sử dụng nước dưới đất

Báo cáo tình hình sử dụng nước dưới đất

Feb 25, 2020 - >Dịch vụ

Để quản lý tình hình sử dụng nước dưới đất của doanh nghiệp được cấp phép khai thác nước dưới đất theo quy định phải thực hiện Báo cáo tình hình sử dụng nước dưới đất nộp cơ quan nhà nước định kỳ hằng năm để quản lý về lưu lượng, chất lượng, chế độ khai thác nước của doanh nghiệp

Báo cáo chất thải nguy hại

Báo cáo chất thải nguy hại

Feb 25, 2020 - >Dịch vụ

Báo cáo quản lý thải chất thải nguy hại giúp các Cơ quan quản lý môi trường có thể nắm toàn bộ quy trình xử lý rác thải nguy hại của các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động sản xuất thông qua việc lập hồ sơ báo cáo lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Nếu quý khách đang cần tư vấn các vấn đề về môi trường?
Tổng đài tư vấn
1900 8915