Công ty TNHH Xử Lý Môi Trường Water Care

Water Care định hướng phát triển là đơn vị tiên phong trong việc cung cấp và liên kết cung cấp chuỗi dịch vụ Môi trường & Xuất nhập khẩu hàng đầu khu vực.