Giấy phép khai thác nước mặt

Feb 26, 2020

Giấy phép khai thác nước mặt là gì ?

-  Như chúng ta đã biết, nước là tài nguyên vô cùng quý giá. Ngoài việc duy trì sự sống của toàn nhân loại nó còn là công cụ để phát triển kinh tế. Chính vì vậy, nhằm quản lý tài nguyên nhà nước ta đã có quy định về đối tượng phải lập hồ sơ xin phép khai thác nước mặt.

 - Chi tiết về Đối tượng, quy định thực hiện xin giấy phép và gia hạn giấy phép như thế nào, mời mọi người cùng xem bài viết bên dưới.

Đối tượng bắt buộc thực hiện

  Các đối tượng kinh doanh, các cơ sở trong và ngoài nước có các hoạt động sản xuất liên quan đến sử dụng nước mặt đều phải lập hồ sơ khai thác sử dụng nước mặt theo quy định của pháp luật hiện hành.

Giấy phép khai thác nước mặt (1)-1

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước.

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 quy định việc đăng ký giấy phép khai thác nước ngầm, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

+ Thẩm quyền cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép khai thác nước mặt của Bộ Tài nguyên và Môi trường với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm.

+ Cơ quan tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép (sau đây gọi chung là cơ quan tiếp nhận hồ sơ) là Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thời gian giấy phép và thời gian gia hạn

- Thời gian cấp phép: thời hạn tối đa là mười lăm (15) năm, tối thiểu là năm (05) năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là ba (03) năm, tối đa là mười (10) năm. Được quy định tại điều 21 nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước.

- Gia hạn giấy phép: Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất chín mươi (90) ngày. Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp. Được quy định tại điều 22 nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

- Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp.

Danh sách khách hàng đã và đang hợp tác

- Công ty TNHH OCI Việt Nam

- Công ty TNHH Japfa comfeed Việt Nam - CN Đồng Nai 2  

………………

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Water Care để được tư vấn MIỄN PHÍ:

CÔNG TY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG WATER CARE

Địa chỉ: I45/15, NI16, KCN Mỹ Phước III, Phường Thới Hoà, Tx. Bến Cát, Bình Dương.

Hotline: 1900 8915

Điện thoại: 0274.3803.990/996/998

Email: [email protected]

Tin tức khác