Hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ - Công ty TNHH Nova (Việt Nam)

Feb 26, 2020

 Hệ thống xử lý

 Chủ đầu tư  CÔNG TY TNHH NOVA (VIỆT NAM)
 Địa điểm thực hiện KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, TX Bến Cát, T.Bình Dương
 Dự án Hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

Tin tức khác