Quy định về hoạt động quan trắc môi trường lao động

Oct 20, 2022

Hoạt động quan trắc môi trường lao động là việc làm cần thiết và phải được thực hiện định kỳ hằng năm nhằm  kiểm tra, đánh giá các yếu tố có hại, nguy hiểm tại nơi làm việc để tiến hành các biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện làm việc và chăm sóc sức khỏe cho người lao động.   

Quy định về hoạt động quan trắc môi trường lao động được nêu cụ thể tại Điều 37, Nghị định 44/2016/NĐ-CP   

Giấy phép môi trường (24)
Quy định thực hiện quan trắc môi trường lao động

I. Nguyên tắc thực hiện quan trắc môi trường lao động   

1. Thực hiện quan trắc đầy đủ yếu tố có hại được liệt kê trong Hồ sơ vệ sinh lao động do cơ sở lao động lập.   

Đối với nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm, khi quan trắc môi trường lao động phải thực hiện đánh giá gánh nặng lao động và một số chỉ tiêu tâm sinh lý lao động Ec-gô-nô-my quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định này.   

2. Quan trắc môi trường lao động thực hiện theo đúng kế hoạch đã lập giữa cơ sở lao động và tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động.   

3. Quan trắc môi trường lao động bảo đảm như sau:   

a) Thực hiện trong thời gian cơ sở lao động đang tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh;   

b) Lấy mẫu theo phương pháp lấy mẫu cá nhân và vị trí lấy mẫu được đặt tại vùng có khả năng ảnh hưởng đến người lao động;   

c) Đối với quan trắc môi trường lao động bằng phương pháp phát hiện nhanh khi kết quả có nghi ngờ, tổ chức quan trắc môi trường lao động lấy mẫu, phân tích bằng phương pháp phù hợp tại phòng xét nghiệm đủ tiêu chuẩn.   

4. Yếu tố có hại cần quan trắc, đánh giá được bổ sung cập nhật trong Hồ sơ vệ sinh lao động trong trường hợp sau đây:   

a) Có thay đổi về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất hoặc khi thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở lao động mà có nguy cơ phát sinh yếu tố nguy hại mới đối với sức khỏe người lao động;   

b) Tổ chức quan trắc môi trường lao động đề xuất bổ sung khi thực hiện quan trắc môi trường lao động;   

c) Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.   

5. Tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động được thanh toán chi phí quan trắc môi trường lao động; đánh giá tiếp xúc nghề nghiệp, báo cáo và phí quản lý do người sử dụng lao động chi trả theo quy định của pháp luật.   

6. Tổ chức quan trắc môi trường lao động báo cáo Bộ Y tế hoặc Sở Y tế về yếu tố có hại mới được phát hiện, phát sinh tại cơ sở lao động mà chưa có quy định về giới hạn cho phép.   

II. Căn cứ xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường lao động   

1. Hồ sơ vệ sinh lao động của cơ sở lao động, quy trình sản xuất kinh doanh và số lượng người lao động làm việc tại bộ phận có yếu tố có hại để xác định số lượng yếu tố có hại cần quan trắc, số lượng mẫu cần lấy và vị trí lấy mẫu đối với mỗi yếu tố có hại.   

2. Số người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tại cơ sở lao động.   

3. Yếu tố vi sinh vật, dị nguyên, yếu tố gây dị ứng, ung thư và các yếu tố có hại khác có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động mà chưa được xác định trong Hồ sơ vệ sinh lao động.   

III. Quy trình thực hiện quan trắc môi trường lao động   

1. Trước khi thực hiện quan trắc môi trường lao động, tổ chức quan trắc môi trường lao động đảm bảo máy móc, thiết bị phục vụ quan trắc môi trường lao động được hiệu chỉnh, hiệu chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.   

2. Thực hiện đúng và đầy đủ quy trình quan trắc môi trường lao động đã cam kết.   

3. Thông báo trung thực kết quả quan trắc môi trường lao động cho người sử dụng lao động.   

4. Trường hợp kết quả quan trắc môi trường lao động không bảo đảm, cơ sở lao động thực hiện như sau:   

a) Triển khai biện pháp cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu yếu tố có hại và phòng chống bệnh nghề nghiệp;   

b) Tổ chức khám sức khỏe phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp và bệnh liên quan đến nghề nghiệp cho người lao động ở các vị trí có môi trường lao động không đảm bảo;   

c) Bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động theo quy định của pháp luật về lao động.   

IV. Quản lý, lưu trữ kết quả quan trắc môi trường lao động   

1. Kết quả quan trắc môi trường lao động lập theo Mẫu số 04 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này và được lập thành 02 bản: 01 bản gửi cơ sở lao động đã ký hợp đồng thực hiện quan trắc môi trường lao động và 01 bản lưu tại tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động.   

2. Thời gian lưu giữ kết quả quan trắc môi trường lao động thực hiện theo quy định của pháp luật.   

V. Quy định xử phạt 

Theo quy định tại nghị định 28/2020/NĐ-CP, Nếu Quý Doanh nghiệp không thực hiện các hạng mục nói trên sẽ bị xử phạt lên đến 80.000.000 VNĐ.   

124143889_239037080887096_952407814501107826_n
Quy định xử phạt không quan trắc môi trường lao động

Kết 

Các doanh nghiệp cần nghiêm túc tuân thủ các quy định thực hiện quan trắc môi trường lao động. Đây không chỉ là việc làm bắt buộc đối với các doanh nghiệp có sử dụng lực lượng lao động mà còn là hành động thể hiện tinh thần trách nghiệm của người sử dụng lao động đối với công nhân viên của mình.

CÔNG TY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG WATER CARE                       

Địa chỉ: I45/14, NI16, KCN Mỹ Phước III, Phường Thới Hoà, Tx. Bến Cát, Bình Dương.                       

Hotline:  0835 31 81 81                                                       

Email:  cskh@watercare.vn                       

Zalo OAhttp://zalo.me/297667185436941666             

 

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry

Tin tức khác