Cải tạo hệ thống xử lý nước thải xi mạ 264 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH Quốc Tế Sài Gòn

Feb 26, 2020

 Hệ thống xử lý - quoc te sai gon

 Chủ đầu tư CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SÀI GÒN
 Địa điểm thực hiện KSX Tân Đông Hiệp, P. Tân Đông Hiệp, Tx. Dĩ An, T. Bình Dương
 Dự án Cải tạo hệ thống xử lý nước thải xi mạ
 Công suất 264 m3/ngày.đêm
 Tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A

Tin tức khác