Environmental treatment works

Water Care is a pioneer company operating in the field of environment in Binh Duong. We apply modern technology, innovate in operation, and optimize all investment levels of customers. So far, Water Care has implemented hundreds of projects in many fields to meet precise technology, where businesses send their full confidence.

 • Hệ thống xử lý
  nước thải

  Đối với bất kì cơ quan, doanh nghiệp hoặc các nhân nào hoạt động trong ngành công nghiệp, sản xuất có sản sinh ra nước thải bắt buộc phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải trước khi đưa ra môi trường, đảm bảo các yêu cầu về quy định xả thải của pháp luật.

  Xem chi tiết
 • Hệ thống xử lý
  nước cấp

  Hệ thống xử lý nước cấp đóng vai trò rất lớn trong quá trình cấp nước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngay và cả ngành công nghiệp sản xuất. Tuy nhiên, hiện nay nguồn nước khai thác từ nước cấp đều ô nhiễm, có chứa rất nhiều khoáng chất không có lợi cho sức khoẻ của chúng ta, về lâu dài nếu không xử ý sẽ gây ảnh hưởng trầm trọng đến người dùng.

  Xem chi tiết
 • Hệ thống xử lý
  khí thải

  Ô nhiễm khói bụi đang ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là khí thải từ các nhà máy sản xuất trong các khu công nghiệp, gây ảnh hưởng đến môi trường, đời sống cho người dân xung quanh nói riêng và nhân loại nói chung. Do đó những yêu cầu xử lý khí thải của Bộ Tài nguyên và Môi Trường đang ngày càng khắt khe.

  Xem chi tiết