Công trình xử lý môi trường

Water Care là công ty tiên phong hoạt động trên lĩnh vực môi trường tại Bình Dương. Chúng tôi vận dụng công nghệ hiện đại, tính đổi mới trong vận hành, tối ưu mọi hạng mức đầu tư của khách hàng. Cho đến nay, Water Care đã thực hiện hàng trăm dự án trên nhiều lĩnh vực đáp ứng kỹ thuật chính xác, là nơi doanh nghiệp gửi trọn niềm tin.

 • 废水处理系统

  对于任何在工业中生产废水的机构,企业或个人,必须在将其排放到环境中之前建立废水处理系统,以确保达到排放法规要求。

  Xem chi tiết
 • 水处理系统

  供水处理系统在供水过程中起着巨大的作用,以满足日常需求,甚至满足制造业的需求。 然而,目前,从供水中提取的水已被污染,其中包含许多对我们的健康无益的矿物质,从长远来看,如果不加以处理,将会严重影响使用者。

  Xem chi tiết
 • 排气系统

  烟尘污染正变得越来越严重,特别是工业区工厂的排放物,尤其影响到周围人的环境和生活以及整个人类。 因此,自然资源与环境部对废气处理的要求越来越严格。

  Xem chi tiết