Hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ - Công ty TNHH Đồ Gỗ Zhonghe

Hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ - Công ty TNHH Đồ Gỗ Zhonghe

 Hệ thống xử lý (1)

 Chủ đầu tư  CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ ZHONGHE
 Địa điểm thực hiện KCN Nam Tân Uyên mở rộng, Phương Uyên Hưng, TX Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
 Dự án Hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ