Feb 26, 2020 / Hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ - Công ty TNHH Đồ Gỗ Zhonghe

 Hệ thống xử lý (1)

 Chủ đầu tư   CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ ZHONGHE
 Địa điểm thực hiện  KCN Nam Tân Uyên mở rộng, Phương Uyên Hưng, TX Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
 Dự án  Hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường, Công ty chúng tôi tự hào luôn là công ty môi trường tiên phong đi đầu cung cấp các dịch vụ môi trường trên toàn quốc.

info@watercare.vn
02743 803 990/996/998