Hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ - Công ty TNHH Đồ Gỗ Zhonghe

Feb 26, 2020

 Hệ thống xử lý (1)

 Chủ đầu tư  CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ ZHONGHE
 Địa điểm thực hiện KCN Nam Tân Uyên mở rộng, Phương Uyên Hưng, TX Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
 Dự án Hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ
 Ngành nghề 
 Công suất 

 Quy chuẩn/ Tiêu chuẩn đầu ra

 
 Thời gian thực hiện 

Tin tức khác

 • Các vi phạm và quy định xử phạt trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo nghị định 177/20/NĐ-CP

  Tin tức

  Các vi phạm và quy định xử phạt trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo nghị định 177/20/NĐ-CP

  Jun 16, 2021

 • Water Care cùng doanh nghiệp và cộng đồng quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19

  Tin tức

  Water Care cùng doanh nghiệp và cộng đồng quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19

  Feb 01, 2021

 • Hệ thống xử lý mùi phun sơn bằng phương pháp hấp phụ - Công ty TNHH Geuther Việt Nam

  Hệ thống xử lý

  Hệ thống xử lý mùi phun sơn bằng phương pháp hấp phụ - Công ty TNHH Geuther Việt Nam

  Jan 18, 2021