Miễn phí lập báo cáo chất thải nguy hại khi khách hàng ký hợp đồng

Doanh nghiệp là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng rõ rệt và nặng nề nhất dưới tác động của đại dịch COVID-19. Không ít các doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, kinh doanh, cắt giảm số người lao động để có thể tồn tại trong mùa dịch. Hầu như các cơ sở sản xuất chỉ hoạt động "nhỏ giọt", thậm chí là "đóng băng". Doanh thu hạn hẹp nhưng vẫn phải chịu nhiều loại chi phí như phí mặt bằng, ph

Nếu quý khách đang cần tư vấn các vấn đề về môi trường?
Tổng đài tư vấn
1900 8915