Dự án thực hiện

 • Dự án thực hiện

  Điều kiện và thời gian cần thiết khi vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường

  Feb 06, 2024

 • Dự án thực hiện

  Trạm xử lý nước thải ngâm tẩy kim loại - Công suất 50M3/ ngày đêm. CÔNG TY TNHH GSD PRECISION (VIỆT NAM)

  Dec 14, 2023

 • Dự án thực hiện

  Hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ MBBR kết hợp Fenton - CÔNG TY TNHH ELANCO VIỆT NAM

  Nov 03, 2021

 • Dự án thực hiện

  Hệ thống xử lý mùi phun sơn bằng phương pháp hấp phụ - Công ty TNHH Geuther Việt Nam

  Jan 18, 2021

 • Dự án thực hiện

  Hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ và hấp phụ - Công ty TNHH Công Nghiệp Kingtec Việt Nam

  Feb 26, 2020

1 2 3 4