Công ty TNHH Xử Lý Môi Trường Water Care

Water Care định hướng phát triển là đơn vị tiên phong trong việc cung cấp và liên kết cung cấp chuỗi dịch vụ Môi trường & Xuất nhập khẩu hàng đầu khu vực.

 • Chuyên viên viết hồ sơ

  Địa điểm làm việc: Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương
  Lương: 7.000.000
  Thời gian đăng: Th05 09, 2022

  Xem chi tiết
 • Chuyên viên tư vấn

  Địa điểm làm việc: KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương.
  Lương: 7.000.000
  Thời gian đăng: Th05 09, 2022

  Xem chi tiết
 • Quản lý cấp trung tại vị trí Phó phòng Dự án (Hồ sơ Môi trường)

  Địa điểm làm việc: Mỹ Phước III, Bến Cát, Bình Dương
  Lương: 18-22 triệu/tháng
  Thời gian đăng: Th05 03, 2022

  Xem chi tiết
 • Chuyên viên cao cấp Hồ sơ Môi trường

  Địa điểm làm việc: KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương
  Lương: 10-15 triệu/tháng
  Thời gian đăng: Th04 28, 2022

  Xem chi tiết
 • Nhân viên kinh doanh dự án

  Địa điểm làm việc: KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương.
  Lương: 8.000.000 VNĐ đến13.000.000 VNĐ
  Thời gian đăng: Th04 08, 2022

  Xem chi tiết