Hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ và hấp phụ - Công ty TNHH Công Nghiệp Kingtec Việt Nam

Hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ và hấp phụ - Công ty TNHH Công Nghiệp Kingtec Việt Nam

 Hệ thống xử lý-1

 Chủ đầu tư  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KINGTEC VIỆT NAM
 Địa điểm thực hiện KCN Mỹ Phước 3, Phường Mỹ Phước, TX Bến Cát, T.Bình Dương
 Dự án Hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ và hấp phụ