Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động

Feb 25, 2020

Hồ sơ vệ sinh lao động là căn cứ để người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường lao động từ đó kiểm soát được các yếu tố nguy hiểm, cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động giúp cho Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có thể quản lý được sức khỏe của lao động cũng như đánh giá được cái yếu tố nguy hiểm nhằm cải thiện điều kiện làm việc và ngăn ngừa tai nạn.

Văn bản Quy định về việc quản lý vệ sinh lao động tại cơ sở lao động bao gồm:

 

Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13

Nghị định 39/2016/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động

Nghị định 44/2016/NĐ-CP - Q uy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động         

Thông tư 19/2016/TT-BYT - Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động       

Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động (1)-1

Quản lý vệ sinh lao động tại cơ sở lao động được quy định tại điều 1, chương I, Thông tư 19/2016/TT-BYT:

 

1. Nội dung quản lý vệ sinh lao động tại cơ sở lao động bao gồm:

a) Lập và cập nhật hồ sơ vệ sinh lao động của cơ sở lao động;

b) Quan trắc môi trường lao động;

c) Khám sức khỏe trước khi bố trí việc làm, khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và khám định kỳ bệnh nghề nghiệp;

d) Kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những ảnh hưởng của yếu tố có hại trong môi trường lao động đối với sức khỏe;

đ) Vệ sinh phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc;

e) Bảo đảm đáp ứng yêu cầu về công trình vệ sinh, phúc lợi tại nơi làm việc quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

g) Tổ chức lực lượng sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động tại nơi làm việc (sau đây gọi tắt là sơ cứu, cấp cứu) và bảo đảm trang thiết bị sơ cứu, cấp cứu.

2. Hằng năm, cơ sở lao động sản xuất kinh doanh phải xây dựng nội dung quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động trong kế hoạch an toàn vệ sinh lao động đối với cơ sở.

Tần suất lập và nộp báo cáo

Theo điều 7 chương II của nghị định 39/2016/NĐ-CP

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động và tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong phạm vi quản lý định kỳ 1 năm/lần.

Theo khoản 3, điều 45 chương V của nghị định 44/2016/NĐ - CP

Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, gửi báo cáo về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động về cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương nơi cơ sở sản xuất, kinh doanh có trụ sở chính và nơi có người lao động đang làm việc.

 

Một số công ty đã và đang hợp tác   

CÔNG TY TNHH ACE MACHINERY VINA

CÔNG TY TNHH BAIKSAN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HIKARI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH OLYMPIA LIGHTING VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HASS

Với những kiến thức, thông tin sơ lược trên đây, hy vọng quý Doanh nghiệp đã phần nào hiểu rõ hơn về hồ sơ vệ sinh môi trường lao động. Nếu còn những vướng mắc cần tư vấn, hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên lạc ngay với chúng tôi qua Hotline: 1900 8915 hoặc liên hệ trực tiếp để nhận tư vấn và hỗ trợ miễn phí từ nhân viên tư vấn.   

 

CÔNG TY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG WATER CARE

 

Địa chỉ: I45/14, NI16, KCN Mỹ Phước III, Phường Thới Hoà, Tx. Bến Cát, Bình Dương.

Hotline:  1900 8915         

Điện thoại: 0274.3803.990/996/998

Email: info@watercare.vn       

 

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry

Tin tức khác

 • Dịch vụ vận hành hệ thống xử lý nước thải

  Hệ thống xử lý nước thải

  Dịch vụ vận hành hệ thống xử lý nước thải

  Nov 24, 2022

 • Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý

  Hệ thống xử lý nước thải

  Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý

  Nov 22, 2022

 • Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học

  Hệ thống xử lý nước thải

  Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học

  Nov 17, 2022