Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường

Feb 25, 2020

1. Định nghĩa kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường là gì?

Đánh giá nghiệm thu công tác vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

2. Tại sao phải lập kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường

Công trình xử lý chất thải của dự án phải được vận hành thử nghiệm để đánh giá sự phù hợp và đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về chất thải là các công trình, thiết bị xử lý: nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại (sau đây gọi chung là công trình xử lý chất thải)

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường (1)-1

3. Căn cứ pháp lý

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2014.

Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.

Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Water Care để được hỗ trợ MIỄN PHÍ:

CÔNG TY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG WATER CARE

Địa chỉ: I45/15, NI16, KCN Mỹ Phước III, Phường Thới Hoà, Tx. Bến Cát, Bình Dương.
Hotline:1900 8915
Điện thoại: 0274.3803.990/996/998
Email: [email protected]
 

 

Tin tức khác

 • Hệ thống xử lý mùi phun sơn bằng phương pháp hấp phụ - Công ty TNHH Geuther Việt Nam

  Hệ thống xử lý

  Hệ thống xử lý mùi phun sơn bằng phương pháp hấp phụ - Công ty TNHH Geuther Việt Nam

  Jan 18, 2021

 • [Tuyển dụng] Nhân Viên Quan Trắc Hiện Trường

  Tin tức

  [Tuyển dụng] Nhân Viên Quan Trắc Hiện Trường

  Dec 11, 2020

 • Một số sự cố thường gặp và cách khắc phục của song chắn rác

  Hệ thống xử lý

  Một số sự cố thường gặp và cách khắc phục của song chắn rác

  Nov 25, 2020