Luật Bảo vệ Môi trường 2020 chính thức có hiệu lực

Jan 03, 2022

Kể từ ngày 1/1/2022, Luật Bảo vệ Môi trường 2020 chính thức có hiệu lực. Theo đó, cộng đồng doanh nghiệp được xác định là nhân tố đóng vai trò quan trọng trong hoạt động bảo vệ môi trường.
Trong Luật số:72/2020/QH14 đã có nhiều quy định mới, thay đổi phương thức quản lý môi trường đối với dự án đầu tư theo các tiêu chí môi trường; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, góp phần giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp thông qua các quy định. Với nhiều điểm Luật mới có tác động tích cực tới hoạt động doanh nghiệp, vì thế các chủ thể kinh doanh cần cập nhật kiến thức pháp lý và đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

Cập nhật nhanh chóng và đầy đủ kiến thức pháp lý môi trường tại website chính thức Water Care!!

----

Hotline: 1900 8915

Website:
http://watercare.vn
 

Tin tức khác

 • Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2022

  Tin tức

  Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2022

  Apr 08, 2022

 • Nghị định 08/2022/NĐ-CP thay thế cho các Nghị định nào của Luật Bảo vệ môi trường

  Tin tức

  Nghị định 08/2022/NĐ-CP thay thế cho các Nghị định nào của Luật Bảo vệ môi trường

  Jan 13, 2022

 • Thông báo: Khách hàng hỗ trợ cung cấp chứng từ thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021

  Tin tức

  Thông báo: Khách hàng hỗ trợ cung cấp chứng từ thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021

  Dec 22, 2021