Nghị định 08/2022/NĐ-CP thay thế cho các Nghị định nào của Luật Bảo vệ môi trường

Jan 13, 2022

Nghị định 08/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/01/2022 và thay thế Nghị định 38/2015/NĐ-CP, Nghị định 18/2015/NĐ-CP, Nghị định 19/2015/NĐ-CP, Nghị định 127/2014/NĐ-CP, Nghị định 40/2019/NĐ-CP.


Theo đó, nghị định có 13 Chương 169 Điều, hướng dẫn chi tiết thực hiện các nội dung về:

 • Bảo vệ các thành phần môi trường
 • Phân vùng môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường;
 • Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; 
 • Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị, nông thôn và một số lĩnh vực; 
 • Quản lý chất thải; trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu; 
 • Quan trắc môi trường; 
 • Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường; 
 • Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại về môi trường; 
 • Công cụ kinh tế và nguồn lực bảo vệ môi trường; 
 • Quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra và cung cấp dịch vụ công trực tuyến về bảo vệ môi trường.
 • Các chủ thể đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cá nhân có hoạt động liên quan đến các nội dung nêu trên cần cập nhật những điểm luật quan trọng và đảm bảo tuân thủ theo quy định bảo vệ môi trường.

Các chủ thể đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cá nhân có hoạt động liên quan đến các nội dung nêu trên cần cập nhật những điểm luật quan trọng và đảm bảo tuân thủ theo quy định bảo vệ môi trường.

Tin tức khác

 • Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2022

  Tin tức

  Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2022

  Apr 08, 2022

 • Luật Bảo vệ Môi trường 2020 chính thức có hiệu lực

  Tin tức

  Luật Bảo vệ Môi trường 2020 chính thức có hiệu lực

  Jan 03, 2022

 • Thông báo: Khách hàng hỗ trợ cung cấp chứng từ thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021

  Tin tức

  Thông báo: Khách hàng hỗ trợ cung cấp chứng từ thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021

  Dec 22, 2021