Phương án bảo vệ môi trường

Feb 24, 2020

Phương án bảo vệ môi trường là gì?

      Phương án bảo vệ môi trường là kế hoạch quản lý môi trường được lập và triển khai thực hiện trong toàn bộ quá trình hoạt động của cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, cơ sở đang hoạt động và làng nghề

Vì sao phải lập Phương án bảo vệ môi trường?

      Phương án bảo vệ môi trường là một trong các căn cứ để đối tượng thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, các biện pháp bảo vệ môi trường và là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra

Đối tượng thực hiện phương án bảo vệ môi trường?

      Theo Điều 21, TT 31/2016 TT- BTNMT, ngày 14 tháng 10 năm 2016, Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, Quy định Đối tượng và thời điểm lập phương án bảo vệ môi trường bao gồm:

          a) Cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, cơ sở đang hoạt động có loại hình, quy mô tương đương đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019- Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường;

          b) Làng nghề.

Phương án bảo vệ môi trường (1)

Lập Phương án bảo vệ môi trường theo Biểu mẫu nào?

      Theo Điều 22, TT 31/2016 TT- BTNMT, ngày 14 tháng 10 năm 2016 -Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, Quy định Nội dung phương án bảo vệ môi trường:

      a) Đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 21 Thông tư này lập phương án bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này và lưu giữ tại cơ sở.

      b) Làng nghề lập phương án bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Văn bản pháp luật liên quan đến Lập phương án bảo vệ môi trường?

– Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội về Bảo vệ môi trường;

– Nghị định số TT 31/2016 TT- BTNMT, ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ tài nguyên môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

– Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Khách hàng tiêu biểu:

 - CÔNG TY TNHH INTERMALT VIÊT NAM.

 

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Water Care để được tư vấn MIỄN PHÍ cụ thể:

CÔNG TY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG WATER CARE

Địa chỉ: I45/15, NI16, KCN Mỹ Phước III, Phường Thới Hoà, Tx. Bến Cát, Bình Dương.

Hotline: 1900 8915

Điện thoại: 0274.3803.990/996/998

Email: [email protected]

Tin tức khác

 • Hệ thống xử lý mùi phun sơn bằng phương pháp hấp phụ - Công ty TNHH Geuther Việt Nam

  Hệ thống xử lý

  Hệ thống xử lý mùi phun sơn bằng phương pháp hấp phụ - Công ty TNHH Geuther Việt Nam

  Jan 18, 2021

 • [Tuyển dụng] Nhân Viên Quan Trắc Hiện Trường

  Tin tức

  [Tuyển dụng] Nhân Viên Quan Trắc Hiện Trường

  Dec 11, 2020

 • Một số sự cố thường gặp và cách khắc phục của song chắn rác

  Hệ thống xử lý

  Một số sự cố thường gặp và cách khắc phục của song chắn rác

  Nov 25, 2020