covid-19

Gia hạn chiến dịch miễn phí bảo trì, tư vấn và vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải

Gia hạn chiến dịch miễn phí bảo trì, tư vấn và vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải

Jun 29, 2020 - >Hệ thống xử lý

Trong thời gian triển khai chiến dịch WTC nhận rất nhiều phản hồi tốt và sự hài lòng từ Quý khách hàng, nhiều Quý khách hàng đã gửi Công văn thể hiện nguyện vọng WTC tiếp tục thực hiện chiến dịch để hỗ trợ Quý khách hàng.

Nếu quý khách đang cần tư vấn các vấn đề về môi trường?
Tổng đài tư vấn
1900 8915