hồ sơ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Feb 26, 2020 - >Dịch vụ

Kế hoạch bảo vệ môi trường là hồ sơ môi trường mang tính ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý. Trong đó, chủ doanh nghiệp sẽ phải phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động của dự án.

Nhập khẩu phế liệu

Nhập khẩu phế liệu

Feb 25, 2020 - >Dịch vụ

Phế liệu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác. Để quản lý việc nhập khẩu phế liệu, mỗi một doanh nghiệp được phép nhập khẩu phế liệu khi đã có Giấy phép nhập khẩu phế liệu

Phương án bảo vệ môi trường

Phương án bảo vệ môi trường

Feb 24, 2020 - >Dịch vụ

Phương án bảo vệ môi trường là kế hoạch quản lý môi trường được lập và triển khai thực hiện trong toàn bộ quá trình hoạt động của cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, cơ sở đang hoạt động và làng nghề

Nếu quý khách đang cần tư vấn các vấn đề về môi trường?
Tổng đài tư vấn
1900 8915