Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Feb 26, 2020 - >Dịch vụ

Kế hoạch bảo vệ môi trường là hồ sơ môi trường mang tính ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý. Trong đó, chủ doanh nghiệp sẽ phải phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động của dự án.

Nếu quý khách đang cần tư vấn các vấn đề về môi trường?
Tổng đài tư vấn
1900 8915