khai thác

Báo cáo hình hình khai thác nước mặt

Báo cáo hình hình khai thác nước mặt

Feb 26, 2020 - >Dịch vụ

Để quản lý tình hình khai thác, sử dụng nước mặt, tất cả các doanh nghiệp đã được cấp phép giấy phép khai thác nước mặt đều phải thực hiện báo cáo tình hình khai thác và sử dụng nước mặt định kỳ hàng năm.

Giấy phép khai thác nước mặt

Giấy phép khai thác nước mặt

Feb 26, 2020 - >Dịch vụ

  Các đối tượng kinh doanh, các cơ sở trong và ngoài nước có các hoạt động sản xuất liên quan đến sử dụng nước mặt đều phải lập hồ sơ khai thác sử dụng nước mặt theo quy định của pháp luật hiện hành.

Giấy phép khai thác nước dưới đất

Giấy phép khai thác nước dưới đất

Feb 25, 2020 - >Dịch vụ

Giấy phép khai thác nước dưới đất (hay còn gọi là Giấy phép khai thác nước ngầm) là một loại giấy phép tài nguyên nước được cấp cho cơ sản xuất, kinh doanh có hoạt động khai thác nước dưới đất nhằm quản lý, giám sát lưu lượng, chất lượng, chế độ khai thác nguồn nước của doanh nghiệp nhằm giảm thiểu việc khai thác bừa bãi dẫn đến cạn kiệt nguồn nước, sụt lún ngoài mong muốn và là công cụ hợp pháp c

Nếu quý khách đang cần tư vấn các vấn đề về môi trường?
Tổng đài tư vấn
1900 8915