nước mặt

Báo cáo hình hình khai thác nước mặt

Báo cáo hình hình khai thác nước mặt

Feb 26, 2020 - >Dịch vụ

Để quản lý tình hình khai thác, sử dụng nước mặt, tất cả các doanh nghiệp đã được cấp phép giấy phép khai thác nước mặt đều phải thực hiện báo cáo tình hình khai thác và sử dụng nước mặt định kỳ hàng năm.

Giấy phép khai thác nước mặt

Giấy phép khai thác nước mặt

Feb 26, 2020 - >Dịch vụ

  Các đối tượng kinh doanh, các cơ sở trong và ngoài nước có các hoạt động sản xuất liên quan đến sử dụng nước mặt đều phải lập hồ sơ khai thác sử dụng nước mặt theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nếu quý khách đang cần tư vấn các vấn đề về môi trường?
Tổng đài tư vấn
1900 8915