tình hình

Báo cáo hình hình khai thác nước mặt

Báo cáo hình hình khai thác nước mặt

Feb 26, 2020 - >Dịch vụ

Để quản lý tình hình khai thác, sử dụng nước mặt, tất cả các doanh nghiệp đã được cấp phép giấy phép khai thác nước mặt đều phải thực hiện báo cáo tình hình khai thác và sử dụng nước mặt định kỳ hàng năm.

Báo cáo tình hình sử dụng nước dưới đất

Báo cáo tình hình sử dụng nước dưới đất

Feb 25, 2020 - >Dịch vụ

Để quản lý tình hình sử dụng nước dưới đất của doanh nghiệp được cấp phép khai thác nước dưới đất theo quy định phải thực hiện Báo cáo tình hình sử dụng nước dưới đất nộp cơ quan nhà nước định kỳ hằng năm để quản lý về lưu lượng, chất lượng, chế độ khai thác nước của doanh nghiệp

Nếu quý khách đang cần tư vấn các vấn đề về môi trường?
Tổng đài tư vấn
1900 8915