tình hình khai thác nước

Báo cáo hình hình khai thác nước mặt

Báo cáo hình hình khai thác nước mặt

Feb 26, 2020 - >Dịch vụ

Để quản lý tình hình khai thác, sử dụng nước mặt, tất cả các doanh nghiệp đã được cấp phép giấy phép khai thác nước mặt đều phải thực hiện báo cáo tình hình khai thác và sử dụng nước mặt định kỳ hàng năm.

Nếu quý khách đang cần tư vấn các vấn đề về môi trường?
Tổng đài tư vấn
1900 8915