Nov 13, 2020/ Cách kiểm tra chất lượng bùn trong hệ thống xử lý nước thải

Chỉ số SVI là gì?

SVI (viết tắt của Sludge Volume Index) là chỉ số thể tích bùn thường được dùng để đo đặc tính của của hỗn hợp bùn và nước hoặc bùn vi sinh hoạt tính. Đơn vị tính là milliliters/gram.

Chỉ số này được dùng để đánh giá khả năng lắng của bùn sinh học. Đây là một thông số giúp ta điều chỉnh được thiết kế của bể lắng sinh học. Đồng thời, là chỉ tiêu phản ánh đặc tính và chất lượng của bùn. Sau khi đã tính được chỉ số SVI, dựa vào chỉ số SVI mà ta có thể chuẩn đoán được “bệnh” của hệ thống bùn bể hiếu khí.

Cách đo chỉ số SVI

Bước 1: Lấy mẫu từ bể sục khí có hỗn hợp bùn và nước

Bước 2: Để lắng trong 30 phút trước khi bắt đầu phân tích. Xác định thể tích bùn lắng (ml/l)

 

Bước 3: Phân tích mẫu tìm ra giá trị MLSS (g/l)

Bước 4: Chia thể tích bùn lắng cho giá trị MLSS

Quan sát và đánh dấu mặt phân chia giữa lớp bùn và lớp nước ở trên để tính ra thể tích bùn choáng chỗ bằng đơn vị là ml. Đồng thời, lấy mẫu lắng, lấy luôn mẫu để xác định nồng độ bùn hoạt tính trong dung dịch tính theo mg/l rồi xác định chỉ số thể tích bùn hoạt tích trong dung dịch tính theo mg/l. Sau đó xác định chỉ số thể tích bùn (SVI) như sau:

 

Hiệu suất của chỉ số SVI là gì trong hệ thống xử lý nước thải

Sau khi đã tính được chỉ số SVI, dựa vào giá trị SVI mà ta có thể chuẩn đoán được “bệnh” của hệ thống bùn bể hiếu khí như:

STT

CHỈ SỐ SVI

ĐỌC KẾT QUẢ

1

SVI < 50 mL/g

Potential pinfloc (tiềm ẩn có bông bùn cám).

2

50< SVI < 100 mL/g

Bùn tốt nhất

3

100 < SVI < 150 mL/g

Filament growth (phát triển của vi khuẩn dạng sợi).

4

150 < SVI < 200 mL/g

Bulking at high flows (bùn nhiều với lưu lượng dòng chảy cao).

5

200 < SVI < 300 mL/g

Bulking (bùn khó lắng).

6

SVI > 300 mL/g

Severe bulking (bùn dày đặc, đầu ra bị đục).

7

100 < SVI < 250 mL/g

Bùn hoạt động tốt, lắng tốt, đầu ra ít đục. Thông thường, SVI từ 100 – 120 là tốt nhất.

8

SVI > 250

Bùn khó lắng, đầu ra bị đục

 

Kiểm soát chỉ số thể tích bùn (SVI)

Dựa vào chỉ số SVI để kiểm soát lượng bùn trong hệ thống. Chỉ số SVI càng nhỏ thì bùn lắng càng nhanh và càng đặc, vì thế dựa vào SVI xác định được khi nào cần điều chỉnh lượng bùn để chất lượng nước thải đầu ra đạt yêu cầu.

 

 

 

 

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường, Công ty chúng tôi tự hào luôn là công ty môi trường tiên phong đi đầu cung cấp các dịch vụ môi trường trên toàn quốc.

info@watercare.vn
02743 803 990/996/998