Cách kiểm tra chất lượng bùn trong hệ thống xử lý nước thải

Nov 13, 2020

Chỉ số SVI là gì?

SVI (viết tắt của Sludge Volume Index) là chỉ số thể tích bùn thường được dùng để đo đặc tính của của hỗn hợp bùn và nước hoặc bùn vi sinh hoạt tính. Đơn vị tính là milliliters/gram.

Chỉ số này được dùng để đánh giá khả năng lắng của bùn sinh học. Đây là một thông số giúp ta điều chỉnh được thiết kế của bể lắng sinh học. Đồng thời, là chỉ tiêu phản ánh đặc tính và chất lượng của bùn. Sau khi đã tính được chỉ số SVI, dựa vào chỉ số SVI mà ta có thể chuẩn đoán được “bệnh” của hệ thống bùn bể hiếu khí.

Cách tính chỉ số SVI?

 

 

 

Hiệu suất của chỉ số SVI là gì trong hệ thống xử lý nước thải

Sau khi đã tính được chỉ số SVI, dựa vào giá trị SVI mà ta có thể chuẩn đoán được “bệnh” của hệ thống bùn bể hiếu khí như:

STT

CHỈ SỐ SVI

ĐỌC KẾT QUẢ

1

SVI < 50 mL/g

Potential pinfloc (tiềm ẩn có bông bùn cám).

2

50< SVI < 100 mL/g

Bùn tốt nhất

3

100 < SVI < 150 mL/g

Filament growth (phát triển của vi khuẩn dạng sợi).

4

150 < SVI < 200 mL/g

Bulking at high flows (bùn nhiều với lưu lượng dòng chảy cao).

5

200 < SVI < 300 mL/g

Bulking (bùn khó lắng).

6

SVI > 300 mL/g

Severe bulking (bùn dày đặc, đầu ra bị đục).

7

100 < SVI < 250 mL/g

Bùn hoạt động tốt, lắng tốt, đầu ra ít đục. Thông thường, SVI từ 100 – 120 là tốt nhất.

8

SVI > 250

Bùn khó lắng, đầu ra bị đục

Kiểm soát chỉ số thể tích bùn (SVI)

Dựa vào chỉ số SVI để kiểm soát lượng bùn trong hệ thống. Chỉ số SVI càng nhỏ thì bùn lắng càng nhanh và càng đặc, vì thế dựa vào SVI xác định được khi nào cần điều chỉnh lượng bùn để chất lượng nước thải đầu ra đạt yêu cầu.

 


 

 

 

Tin tức khác

 • Quy trình thực hiện vận hành thử nghiệm

  Kiến thức tổng hợp

  Quy trình thực hiện vận hành thử nghiệm

  May 06, 2021

 • Đối tượng lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo nghị định 40/2019/NĐ-CP

  Kiến thức tổng hợp

  Đối tượng lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo nghị định 40/2019/NĐ-CP

  May 06, 2021

 • Sơ đồ ứng dụng công nghệ MBR trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

  Kiến thức tổng hợp

  Sơ đồ ứng dụng công nghệ MBR trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

  May 06, 2021