Cách kiểm tra chất lượng bùn trong hệ thống xử lý nước thải

Nov 13, 2020

Chỉ số SVI là gì?

SVI (viết tắt của Sludge Volume Index) là chỉ số thể tích bùn thường được dùng để đo đặc tính của của hỗn hợp bùn và nước hoặc bùn vi sinh hoạt tính. Đơn vị tính là milliliters/gram.

Chỉ số này được dùng để đánh giá khả năng lắng của bùn sinh học. Đây là một thông số giúp ta điều chỉnh được thiết kế của bể lắng sinh học. Đồng thời, là chỉ tiêu phản ánh đặc tính và chất lượng của bùn. Sau khi đã tính được chỉ số SVI, dựa vào chỉ số SVI mà ta có thể chuẩn đoán được “bệnh” của hệ thống bùn bể hiếu khí.

Cách tính chỉ số SVI?

 

 

 

Hiệu suất của chỉ số SVI là gì trong hệ thống xử lý nước thải

Sau khi đã tính được chỉ số SVI, dựa vào giá trị SVI mà ta có thể chuẩn đoán được “bệnh” của hệ thống bùn bể hiếu khí như:

STT

CHỈ SỐ SVI

ĐỌC KẾT QUẢ

1

SVI < 50 mL/g

Potential pinfloc (tiềm ẩn có bông bùn cám).

2

50< SVI < 100 mL/g

Bùn tốt nhất

3

100 < SVI < 150 mL/g

Filament growth (phát triển của vi khuẩn dạng sợi).

4

150 < SVI < 200 mL/g

Bulking at high flows (bùn nhiều với lưu lượng dòng chảy cao).

5

200 < SVI < 300 mL/g

Bulking (bùn khó lắng).

6

SVI > 300 mL/g

Severe bulking (bùn dày đặc, đầu ra bị đục).

7

100 < SVI < 250 mL/g

Bùn hoạt động tốt, lắng tốt, đầu ra ít đục. Thông thường, SVI từ 100 – 120 là tốt nhất.

8

SVI > 250

Bùn khó lắng, đầu ra bị đục

Kiểm soát chỉ số thể tích bùn (SVI)

Dựa vào chỉ số SVI để kiểm soát lượng bùn trong hệ thống. Chỉ số SVI càng nhỏ thì bùn lắng càng nhanh và càng đặc, vì thế dựa vào SVI xác định được khi nào cần điều chỉnh lượng bùn để chất lượng nước thải đầu ra đạt yêu cầu.

 


 

 

 

Tin tức khác

 • Hệ thống xử lý mùi phun sơn bằng phương pháp hấp phụ - Công ty TNHH Geuther Việt Nam

  Hệ thống xử lý

  Hệ thống xử lý mùi phun sơn bằng phương pháp hấp phụ - Công ty TNHH Geuther Việt Nam

  Jan 18, 2021

 • Một số sự cố thường gặp và cách khắc phục của song chắn rác

  Hệ thống xử lý

  Một số sự cố thường gặp và cách khắc phục của song chắn rác

  Nov 25, 2020

 • Gia hạn chiến dịch miễn phí bảo trì, tư vấn và vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải

  Hệ thống xử lý

  Gia hạn chiến dịch miễn phí bảo trì, tư vấn và vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải

  Jun 29, 2020