Feb 26, 2020 / Cải tạo hệ thống xử lý nước thải sản xuất bún gạo 100 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH Jimmy Food

Hệ thống xử lý - Jimmy Food (1)

 Chủ đầu tư  CÔNG TY TNHH JIMMY FOOD
 Địa điểm thực hiện  KCN Bàu Bàng, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
 Dự án  Cải tạo hệ thống xử lý nước thải sản xuất bún gạo
 Công suất  100 m3/ngày.đêm
 Tiêu chuẩn  QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường, Công ty chúng tôi tự hào luôn là công ty môi trường tiên phong đi đầu cung cấp các dịch vụ môi trường trên toàn quốc.

info@watercare.vn
02743 803 990/996/998