Hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ - Công ty TNHH Nova (Việt Nam)

Feb 26, 2020

 Hệ thống xử lý

 Chủ đầu tư  CÔNG TY TNHH NOVA (VIỆT NAM)
 Địa điểm thực hiện KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, TX Bến Cát, T.Bình Dương
 Dự án Hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ
 Ngành nghề 
 Công suất 

 Quy chuẩn/ Tiêu chuẩn đầu ra

 
  Thời gian thực hiện 

Tin tức khác

 • Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2022

  Tin tức

  Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2022

  Apr 08, 2022

 • Nghị định 08/2022/NĐ-CP thay thế cho các Nghị định nào của Luật Bảo vệ môi trường

  Tin tức

  Nghị định 08/2022/NĐ-CP thay thế cho các Nghị định nào của Luật Bảo vệ môi trường

  Jan 13, 2022

 • Luật Bảo vệ Môi trường 2020 chính thức có hiệu lực

  Tin tức

  Luật Bảo vệ Môi trường 2020 chính thức có hiệu lực

  Jan 03, 2022