Feb 26, 2020 / Hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ - Công ty TNHH Nova (Việt Nam)

 Hệ thống xử lý

 Chủ đầu tư   CÔNG TY TNHH NOVA (VIỆT NAM)
 Địa điểm thực hiện  KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, TX Bến Cát, T.Bình Dương
 Dự án  Hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường, Công ty chúng tôi tự hào luôn là công ty môi trường tiên phong đi đầu cung cấp các dịch vụ môi trường trên toàn quốc.

info@watercare.vn
02743 803 990/996/998