Feb 26, 2020 / Hệ thống xử lý nước thải chế biến cà phê Arabica 200 m3/ngày.đêm - Công ty cổ phần Phúc Sinh Sơn La

Hệ thống xử lý - phuc sinh son la

 Chủ đầu tư  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC SINH SƠN LA
 Địa điểm thực hiện  Xã Chiềng Mung, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La
 Dự án  Hệ thống xử lý nước thải đối với công nghệ chế biến ướt cà phê Arabica
 Công suất  200 m3/ngày.đêm
 Tiêu chuẩn  QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường, Công ty chúng tôi tự hào luôn là công ty môi trường tiên phong đi đầu cung cấp các dịch vụ môi trường trên toàn quốc.

info@watercare.vn
02743 803 990/996/998