Feb 26, 2020 / Hệ thống xử lý nước thải chế biến cà phê Rubusta 100 m3/ngày.đêm - Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắk Lắk

Hệ thống xử lý - phuc sinh dak lak

 Chủ đầu tư  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC SINH ĐẮK LẮK
 Địa điểm thực hiện  Xã Cư Bao, Tx Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk
 Dự án  Hệ thống xử lý nước thải đối với công nghệ chế biến ướt cà phê Rubusta
 Công suất  100 m3/ngày.đêm
 Tiêu chuẩn  QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường, Công ty chúng tôi tự hào luôn là công ty môi trường tiên phong đi đầu cung cấp các dịch vụ môi trường trên toàn quốc.

info@watercare.vn
02743 803 990/996/998