Hệ thống xử lý nước thải dược 70 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH ADC

Feb 26, 2020

 Hệ thống xử lý-1

 Chủ đầu tư  CÔNG TY TNHH ADC
 Địa điểm thực hiện P. Long Hưng, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ
 Dự án Hệ thống xử lý nước thải dược
 Ngành nghề 
 Công suất70 m3/ngày.đêm

Quy chuẩn/ Tiêu chuẩn đầu ra

QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A

Thời gian thực hiện

 

Tin tức khác

 • Các vi phạm và quy định xử phạt trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo nghị định 177/20/NĐ-CP

  Tin tức

  Các vi phạm và quy định xử phạt trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo nghị định 177/20/NĐ-CP

  Jun 16, 2021

 • Water Care cùng doanh nghiệp và cộng đồng quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19

  Tin tức

  Water Care cùng doanh nghiệp và cộng đồng quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19

  Feb 01, 2021

 • Hệ thống xử lý mùi phun sơn bằng phương pháp hấp phụ - Công ty TNHH Geuther Việt Nam

  Hệ thống xử lý

  Hệ thống xử lý mùi phun sơn bằng phương pháp hấp phụ - Công ty TNHH Geuther Việt Nam

  Jan 18, 2021