Feb 26, 2020 / Hệ thống xử lý nước thải dược 70 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH ADC

 Hệ thống xử lý-1

 Chủ đầu tư   CÔNG TY TNHH ADC
 Địa điểm thực hiện  P. Long Hưng, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ
 Dự án  Hệ thống xử lý nước thải dược
 Công suất  70 m3/ngày.đêm
 Tiêu chuẩn  QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường, Công ty chúng tôi tự hào luôn là công ty môi trường tiên phong đi đầu cung cấp các dịch vụ môi trường trên toàn quốc.

info@watercare.vn
02743 803 990/996/998