Feb 26, 2020 / Hệ thống xử lý nước thải in keo 1 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH Diamond Việt Nam

 Hệ thống xử lý

 Chủ đầu tư   CÔNG TY TNHH DIAMOND VIỆT NAM
 Địa điểm thực hiện  KCN Mỹ Phước, P. Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, tình Bình Dương
 Dự án  Hệ thống xử lý nước thải in keo
 Công suất  1 m3/ngày.đêm
 Tiêu chuẩn  QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường, Công ty chúng tôi tự hào luôn là công ty môi trường tiên phong đi đầu cung cấp các dịch vụ môi trường trên toàn quốc.

info@watercare.vn
02743 803 990/996/998