Hệ thống xử lý nước thải in keo 2 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH Diamond Việt Nam

Feb 26, 2020

Hệ thống xử lý-1

 Chủ đầu tư  CÔNG TY TNHH DIAMOND VIỆT NAM
 Địa điểm thực hiện KCN Mỹ Phước, P. Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, tình Bình Dương
 Dự án Hệ thống xử lý nước thải in keo
 Công suất 2 m3/ngày.đêm
 Tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B

Tin tức khác

 • Các vi phạm và quy định xử phạt trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo nghị định 177/20/NĐ-CP

  Tin tức

  Các vi phạm và quy định xử phạt trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo nghị định 177/20/NĐ-CP

  Jun 16, 2021

 • Water Care cùng doanh nghiệp và cộng đồng quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19

  Tin tức

  Water Care cùng doanh nghiệp và cộng đồng quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19

  Feb 01, 2021

 • Hệ thống xử lý mùi phun sơn bằng phương pháp hấp phụ - Công ty TNHH Geuther Việt Nam

  Hệ thống xử lý

  Hệ thống xử lý mùi phun sơn bằng phương pháp hấp phụ - Công ty TNHH Geuther Việt Nam

  Jan 18, 2021