Feb 26, 2020 / Hệ thống xử lý nước thải sản xuất bún gạo 30 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH MHY Việt Nam

Hệ thống xử lý nước thải sản xuất bún gạo 30 m3_ngày.đêm (1)

 Chủ đầu tư  CÔNG TY TNHH MHY VIỆT NAM
 Địa điểm thực hiện  KCN Sóng Thần 2, Tx Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
 Dự án  Hệ thống xử lý nước thải sản xuất bún gạo
 Công suất  30 m3/ngày.đêm
 Tiêu chuẩn  QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường, Công ty chúng tôi tự hào luôn là công ty môi trường tiên phong đi đầu cung cấp các dịch vụ môi trường trên toàn quốc.

info@watercare.vn
02743 803 990/996/998