Hệ thống xử lý nước thải sản xuất gạch men 10 m3/ngày.đêm - Công ty cổ phần Viticella

Feb 26, 2020

 Hệ thống xử lý nước thải sản xuất gạch men 10 m3_ngày.đêm (1)

 Chủ đầu tư  CÔNG TY CỔ PHẦN VITICELLA
 Địa điểm thực hiện Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Bình Phước
 Dự án Hệ thống xử lý nước thải sản xuất gạch men
 Công suất 10 m3/ngày.đêm
 Tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A

Tin tức khác

 • Quy trình thực hiện vận hành thử nghiệm

  Kiến thức tổng hợp

  Quy trình thực hiện vận hành thử nghiệm

  May 06, 2021

 • Đối tượng lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo nghị định 40/2019/NĐ-CP

  Kiến thức tổng hợp

  Đối tượng lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo nghị định 40/2019/NĐ-CP

  May 06, 2021

 • Sơ đồ ứng dụng công nghệ MBR trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

  Kiến thức tổng hợp

  Sơ đồ ứng dụng công nghệ MBR trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

  May 06, 2021