Feb 26, 2020 / Hệ thống xử lý nước thải sản xuất gạch men 10 m3/ngày.đêm - Công ty cổ phần Viticella

 Hệ thống xử lý nước thải sản xuất gạch men 10 m3_ngày.đêm (1)

 Chủ đầu tư   CÔNG TY CỔ PHẦN VITICELLA
 Địa điểm thực hiện  Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Bình Phước
 Dự án  Hệ thống xử lý nước thải sản xuất gạch men
 Công suất  10 m3/ngày.đêm
 Tiêu chuẩn  QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường, Công ty chúng tôi tự hào luôn là công ty môi trường tiên phong đi đầu cung cấp các dịch vụ môi trường trên toàn quốc.

info@watercare.vn
02743 803 990/996/998