Hệ thống xử lý nước thải sản xuất xe đạp 120m3/ngày.đêm - Công ty TNHH SR Suntour (Việt Nam)

Feb 26, 2020

 Hệ thống xử lý-1

 Chủ đầu tư  CÔNG TY TNHH SR SUNTOUR (VIỆT NAM)
 Địa điểm thực hiện KCN Singapore Ascendas-Protrade, xã An Tây, Tx. Bến Cát, tỉnh Bình Dương
 Dự án Hệ thống xử lý nước thải sản xuất xe đạp
 Công suất Giai đoạn 1: 64m3/ngày.đêm
 Giai đoạn 2: 120m3/ngày.đêm
 Tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B

Tin tức khác

 • Các vi phạm và quy định xử phạt trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo nghị định 177/20/NĐ-CP

  Tin tức

  Các vi phạm và quy định xử phạt trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo nghị định 177/20/NĐ-CP

  Jun 16, 2021

 • Water Care cùng doanh nghiệp và cộng đồng quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19

  Tin tức

  Water Care cùng doanh nghiệp và cộng đồng quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19

  Feb 01, 2021

 • Hệ thống xử lý mùi phun sơn bằng phương pháp hấp phụ - Công ty TNHH Geuther Việt Nam

  Hệ thống xử lý

  Hệ thống xử lý mùi phun sơn bằng phương pháp hấp phụ - Công ty TNHH Geuther Việt Nam

  Jan 18, 2021