Feb 26, 2020 / Hệ thống xử lý nước thải sản xuất xe đạp 120m3/ngày.đêm - Công ty TNHH SR Suntour (Việt Nam)

 Hệ thống xử lý-1

 Chủ đầu tư   CÔNG TY TNHH SR SUNTOUR (VIỆT NAM)
 Địa điểm thực hiện  KCN Singapore Ascendas-Protrade, xã An Tây, Tx. Bến Cát, tỉnh Bình Dương
 Dự án  Hệ thống xử lý nước thải sản xuất xe đạp
 Công suất  Giai đoạn 1: 64m3/ngày.đêm
 Giai đoạn 2: 120m3/ngày.đêm
 Tiêu chuẩn  QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường, Công ty chúng tôi tự hào luôn là công ty môi trường tiên phong đi đầu cung cấp các dịch vụ môi trường trên toàn quốc.

info@watercare.vn
02743 803 990/996/998