Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất 10 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH Phú An

Feb 26, 2020

Hệ thống xử lý-1

 Chủ đầu tư  CÔNG TY TNHH PHÚ AN
 Địa điểm thực hiện KSX Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, Tx. Thuận An, T. Bình Dương
 Dự án Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất
 Ngành nghề 
 Công suất 10 m3/ngày.đêm
 Tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A
 Thời gian thực hiện 

Tin tức khác

 • Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2022

  Tin tức

  Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2022

  Apr 08, 2022

 • Nghị định 08/2022/NĐ-CP thay thế cho các Nghị định nào của Luật Bảo vệ môi trường

  Tin tức

  Nghị định 08/2022/NĐ-CP thay thế cho các Nghị định nào của Luật Bảo vệ môi trường

  Jan 13, 2022

 • Luật Bảo vệ Môi trường 2020 chính thức có hiệu lực

  Tin tức

  Luật Bảo vệ Môi trường 2020 chính thức có hiệu lực

  Jan 03, 2022