Feb 26, 2020 / Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất 10 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH Phú An

Hệ thống xử lý-1

 Chủ đầu tư   CÔNG TY TNHH PHÚ AN
 Địa điểm thực hiện  KSX Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, Tx. Thuận An, T. Bình Dương
 Dự án  Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất
 Công suất  10 m3/ngày.đêm
 Tiêu chuẩn  QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường, Công ty chúng tôi tự hào luôn là công ty môi trường tiên phong đi đầu cung cấp các dịch vụ môi trường trên toàn quốc.

info@watercare.vn
02743 803 990/996/998