Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất 10 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH Phú An

Feb 26, 2020

Hệ thống xử lý-1

 Chủ đầu tư  CÔNG TY TNHH PHÚ AN
 Địa điểm thực hiện KSX Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, Tx. Thuận An, T. Bình Dương
 Dự án Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất
 Công suất 10 m3/ngày.đêm
 Tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A

Tin tức khác

 • [Tuyển dụng] Nhân Viên Kế Toán (Đã Có Kinh Nghiệm)

  Tuyển dụng

  [Tuyển dụng] Nhân Viên Kế Toán (Đã Có Kinh Nghiệm)

  Feb 22, 2021

 • Sơ đồ công nghệ sử dụng bể lọc bioten

  Kiến thức tổng hợp

  Sơ đồ công nghệ sử dụng bể lọc bioten

  Feb 04, 2021

 • Sơ đồ xử lý nước thải theo công nghệ AAO

  Kiến thức tổng hợp

  Sơ đồ xử lý nước thải theo công nghệ AAO

  Feb 04, 2021