môi trường

Gia hạn chiến dịch miễn phí bảo trì, tư vấn và vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải

Gia hạn chiến dịch miễn phí bảo trì, tư vấn và vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải

Jun 29, 2020 - >Hệ thống xử lý

Trong thời gian triển khai chiến dịch WTC nhận rất nhiều phản hồi tốt và sự hài lòng từ Quý khách hàng, nhiều Quý khách hàng đã gửi Công văn thể hiện nguyện vọng WTC tiếp tục thực hiện chiến dịch để hỗ trợ Quý khách hàng.

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Feb 26, 2020 - >Dịch vụ

Kế hoạch bảo vệ môi trường là hồ sơ môi trường mang tính ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý. Trong đó, chủ doanh nghiệp sẽ phải phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động của dự án.

Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động

Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động

Feb 25, 2020 - >Dịch vụ

Hồ sơ vệ sinh lao động là căn cứ để người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường lao động từ đó kiểm soát được các yếu tố nguy hiểm, cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động.Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động giúp cho Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có thể quản lý được sức khỏe của lao động cũng như đánh giá được cái yếu tố nguy hi

Nhập khẩu phế liệu

Nhập khẩu phế liệu

Feb 25, 2020 - >Dịch vụ

Phế liệu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác. Để quản lý việc nhập khẩu phế liệu, mỗi một doanh nghiệp được phép nhập khẩu phế liệu khi đã có Giấy phép nhập khẩu phế liệu

Hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường

Hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường

Feb 25, 2020 - >Dịch vụ

Xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường là Nghiệm thu các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường

Feb 25, 2020 - >Dịch vụ

Đánh giá nghiệm thu công tác vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Feb 25, 2020 - >Dịch vụ

Báo cáo đáng giá tác động môi trường có tên gọi tắt theo tiếng việt là ĐTM, tên gọi tắt theo tiếng anh là EIA (Environmental Impact Assessment):  là việc phân tích, dự báo các tác động cụ thể của Dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Phương án bảo vệ môi trường

Phương án bảo vệ môi trường

Feb 24, 2020 - >Dịch vụ

Phương án bảo vệ môi trường là kế hoạch quản lý môi trường được lập và triển khai thực hiện trong toàn bộ quá trình hoạt động của cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, cơ sở đang hoạt động và làng nghề

Nếu quý khách đang cần tư vấn các vấn đề về môi trường?
Tổng đài tư vấn
1900 8915