Tất tần tật những điều doanh nghiệp cần biết về Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động

Aug 10, 2022

Vấn đề bảo đảm sức khỏe cho người lao động là vấn đề quan trọng và xứng đáng được các doanh nghiệp dành nhiều sự quan tâm. Một môi trường làm việc an toàn và đạt chuẩn là điều kiện cần thiết để phòng tránh các bệnh nghề nghiệp cho người lao động.    

Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động chính là cơ sở để doanh nghiệp đánh giá điều kiện làm việc một cách đầy đủ và chính xác nhất. Hãy cùng Water Care Việt Nam tìm hiểu những thông tin quan trọng về Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động.   

Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động là gì?   

 

Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động là hồ sơ quản lý các yếu tố có hại trong điều kiện và môi trường lao động ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, đồng thời thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp và nâng cao khả năng lao động cho người lao động.   

Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền kiểm soát và quản lý hoạt động giữ vệ sinh môi trường lao động của cơ sở kinh doanh, sản xuất, đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho người lao động.   

Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động là nơi lưu trữ các thông tin vệ sinh môi trường của cơ sở lao động cùng các biện pháp cải thiện môi trường qua các năm.   

POST 0708 VN-02
Hồ sơ vệ sinh môi trường là gì?

Các yếu tố vệ sinh môi trường lao động   

 

Các yếu tố vệ sinh lao động bao gồm yếu tố vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió), vật lý (bức xạ nhiệt ánh sáng, tiếng ồn, rung, phóng xạ, điện từ trường), bụi, hóa học, vi sinh vật gây bệnh, tâm sinh lý lao động và các yếu tố khác trong môi trường lao động.   

Đối tượng phải lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động   

 

Tất cả các cơ quan, doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, nhà xưởng,… có quản lý và sử dụng lực lượng lao động mà chưa đăng ký hồ sơ vệ sinh môi trường lao động.  

POST 0708 VN-03
Đối tượng cần thực hiện hồ sơ vệ sinh môi trường lao động

Căn cứ pháp lý lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động   

 

 • Căn cứ Luật Lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015 của Quốc hội về Bộ luật Lao động.   
 • Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động: Hướng dẫn lập và cập nhật hồ sơ vệ sinh môi trường lao động của cơ sở lao động.   
 • Nghị định 44/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2016: Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.   
 • Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT/BYT ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Bộ Y tế Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp. Hồ sơ vệ sinh lao động được lập dựa vào nguyên tắc quản lý của Bộ y tế trong Thông tư số 19/2016/TT-BYT.   

Mọi cơ sở lao động đều phải lập và định kỳ bổ sung hồ sơ quản lý về vệ sinh lao động, hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động và bệnh nghề nghiệp.   

Việc đo, kiểm tra môi trường lao động phải được thực hiện bởi đơn vị có đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư này.   

Việc quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp được thực hiện trên cơ sở phân cấp và kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ.   

* Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động được lập dựa vào nguyên tắc quản lý của Bộ Y tế trong Thông tư số 19/2016/TT-BYT   

Mọi cơ sở lao động đều phải lập và định kỳ bổ sung hồ sơ quản lý về vệ sinh lao động, hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động và bệnh nghề nghiệp.   

Việc đo, kiểm tra môi trường lao động phải được thực hiện bởi đơn vị có đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư này.   

Việc quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp được thực hiện trên cơ sở phân cấp và kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ.   

Khi nào phải làm lại hồ sơ vệ sinh môi trường lao động? 

 

Chính phủ quy định tần suất lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động là TỐI THIỂU 1 lần/năm và lưu tại cơ sở.   

Căn cứ Khoản 4, Điều 35, Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Thông tư 19/2016/TT-BYT, doanh nghiệp cần lập lại hồ sơ vệ sinh môi trường lao động trong các trường hợp sau đây:   

a) Có thay đổi về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất hoặc khi thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở lao động mà có nguy cơ phát sinh yếu tố nguy hại mới đối với sức khỏe người lao động;   

b) Tổ chức quan trắc môi trường lao động đề xuất bổ sung khi thực hiện quan trắc môi trường lao động;   

c) Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.   

Quy trình thực hiện hồ sơ vệ sinh môi trường lao động 

 

 • Khảo sát tình hình hoạt động, quy mô sản xuất và tình trạng môi trường tại cơ sở.   
 • Thống kê máy móc, trang thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.   
 • Thống kê lượng lao động tiếp xúc trực tiếp với hóa chất độc hại.   
 • Xác định, đưa ra biện pháp xử lý các nguồn gây ô nhiễm trong quá trình hoạt động của dự án.   
 • Phân tích mẫu khí xung quanh trong và ngoài khu vực sản xuất, mẫu khí thải tại nguồn.   
 • Trình nộp hồ sơ vệ sinh lao động lên cơ quan chức năng phê duyệt.   

Cơ quan thẩm định hồ sơ vệ sinh môi trường lao động   

 

Đơn vị quản lý hồ sơ vệ sinh lao động là Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị được giao trách nhiệm quản lý công tác y tế của Bộ, ngành.   

Lời kết  
 

Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động chính là cơ sở để đánh giá một cơ sở lao động có đảm bảo các yếu tố an toàn về sức khỏe cho người lao động hay không.  Việc lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động không chỉ là hành động tuân thủ pháp luật mà còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ sở lao động đối với an toàn và sức khỏe của người lao động.   


 

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry

Tin tức khác

 • Quy hoạch vùng bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương

  Tin tức

  Quy hoạch vùng bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương

  Mar 08, 2024

 • Dịch vụ vận hành hệ thống xử lý nước thải

  Hệ thống xử lý nước thải

  Dịch vụ vận hành hệ thống xử lý nước thải

  Nov 24, 2022

 • Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý

  Hệ thống xử lý nước thải

  Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý

  Nov 22, 2022