Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Nov 24, 2020

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là báo cáo định kỳ hàng năm mà Doanh nghiệp phải thực hiện để báo cáo đến cơ quan quản lý tổng thể công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở.

 

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi báo cáo công tác bảo vệ môi trường:

 

1. Các tổ chức, cá nhân quan trắc môi trường định kỳ phải xây dựng kế hoạch thực hiện quan trắc môi trường định kỳ (sau đây gọi chung là Kế hoạch), gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 12 của năm trước để theo dõi, giám sát.

Việc lập kế hoạch căn cứ vào các nội dung sau:

Chương trình quan trắc và giám sát môi trường định kỳ trong báo cáo và quyết định phê duyệt ĐTM, KHBVMT hoặc các hồ sơ tương đương hoặc chương trình quan trắc và giám sát môi trường đã được điều chỉnh tại giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT

Các loại chất thải phát sinh theo từng nguồn, điểm xả thải; thành phần môi trường phải quan trắc; tần suất và thông số quan trắc môi trường` định kỳ.

trách nhiệm thực hiện BCCTBVMT
 

2. Bố trí vị trí lấy mẫu theo đúng quy định của pháp luật về giám sát chất lượng môi trường (Căn cứ thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi Trường về quy định kỹ thuật quan trắc môi trường)

Vị trí lấy mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải, hố ga được đấu nối thiết kế và lắp đặt sao cho dễ quan sát được nước thải, đồng thời dễ dàng thao tác mở nắp khi cần thiết .

Khí thải tại nguồn (ống thoát khí thải công ngiệp, lò hơi,…) phải được xây dựng lắp đặt điểm quan trắc (khoan lỗ) sao cho thuận tiện dễ thao tác lấy mẫu (Theo phụ lục 01 thông tư số 24/2017/TT-BTNMT)

Bố trí dàn thao tác để đảm bảo cho việc lấy mẫu được thuận lợi

3.  Trong quá trình thực hiện chương trình giám sát chất lượng môi trường chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị có chức năng quan trắc môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng nhận.

4. Lập báo cáo và gửi báo cáo lên cơ quan quản lý trước ngày 31 tháng 01 hàng năm.

     Hiện tại Các báo cáo định kỳ của doanh nghiệp về: quan trắc tự động liên tục, Báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường, quản lý chất thải nguy hại, quản lý phế liệu nhập khẩu sẽ được lồng ghép vào Báo Cáo công tác bảo vệ Môi trường (Căn cứ Khoản 2, Điều 5, Nghị định 40/2019/NĐ-CP và Điều 37 và Khoản 4, Khoản 5, Điều 40 Thông tư 25/2019/TT-BTNMT).

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Water Care để được hỗ trợ MIỄN PHÍ:

 

CÔNG TY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG WATER CARE

Địa chỉ: I45/15, NI16, KCN Mỹ Phước III, Phường Thới Hoà, Tx. Bến Cát, Bình Dương.
Hotline: 1900 8915
Điện thoại: 0274.3803.990/996/998
Email: info@watercare.vn

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry

Tin tức khác

 • Những loại hồ sơ môi trường doanh nghiệp cần có theo quy định mới 2022

  Hồ sơ môi trường

  Những loại hồ sơ môi trường doanh nghiệp cần có theo quy định mới 2022

  Sep 27, 2022

 • Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH

  Dịch vụ

  Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH

  Aug 06, 2020

 • Tại sao phải quan trắc môi trường lao động?

  Dịch vụ

  Tại sao phải quan trắc môi trường lao động?

  Aug 06, 2020