Lĩnh vực

TƯ VẤN, THỰC HIỆN HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động chính là căn cứ giúp người sử dụng lao động (doanh nghiệp) đánh giá đầy đủ và chính xác các yếu tố có hại, yếu tố nguy hiểm trong môi trường lao động.

TƯ VẤN, THỰC HIỆN HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Hồ sơ môi trường lao động chính là căn cứ giúp người sử dụng lao động (doanh nghiệp) đánh giá đầy đủ và chính xác các yếu tố có hại, yếu tố nguy hiểm trong môi trường lao động. Từ đó xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường lao động, đưa ra các phương án cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tại nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Water Care có đội ngũ tư vấn pháp lý có kiến thức chuyên môn cao trong lĩnh vực môi trường,  hỗ trợ tư vấn cho khách hàng, cũng như thực hiện các hồ sơ pháp lý cần thiết trong quá trình hoạt động.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí 24/7: 1900 8915

Bài viết liên quan

 • Quy định của pháp luật trong quan trắc bụi, khí thải

  Quy định của pháp luật trong quan trắc bụi, khí thải

  Xem chi tiết
 • Điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

  Điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

  Tại Khoản 25 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020 có định nghĩa về quan trắc môi trường như sau: “Quan trắc môi trường là việc theo dõi liên tục, định kỳ, đột xuất, có hệ thống về thành phần môi trường, các nhân tố tác động đến môi trường, chất thải nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng môi trường, diễn biến chất lượng môi trường và tác động xấu đến môi trường”

  Xem chi tiết
 • Điều kiện cụ thể để thực hiện quan trắc môi trường đối với các dự án đầu tư

  Điều kiện cụ thể để thực hiện quan trắc môi trường đối với các dự án đầu tư

  Xem chi tiết