Dự án thực hiện

 • Dự án thực hiện

  Hệ thống xử lý nước thải in keo 2 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH Diamond Việt Nam

  Feb 26, 2020

 • Dự án thực hiện

  Cải tạo hệ thống xử lý nước thải xi mạ 264 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH Quốc Tế Sài Gòn

  Feb 26, 2020

 • Dự án thực hiện

  Hệ thống xử lý nước công nghệ chế biến ướt cà phê Arabica 200 m3/ngày.đêm - Công ty cổ phần Phúc Sinh Sơn La

  Feb 26, 2020

 • Dự án thực hiện

  Hệ thống xử lý nước thải chế biến cà phê Rubusta 100 m3/ngày.đêm - Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắk Lắk

  Feb 26, 2020

 • Dự án thực hiện

  Cải tạo hệ thống xử lý nước thải sản xuất bún gạo 100 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH Jimmy Food

  Feb 26, 2020