Dự án thực hiện

 • Dự án thực hiện

  Hệ thống xử lý nước thải chế biến cà phê Rubusta 100 m3/ngày.đêm - Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắk Lắk

  Feb 26, 2020

 • Dự án thực hiện

  Cải tạo hệ thống xử lý nước thải sản xuất bún gạo 100 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH Jimmy Food

  Feb 26, 2020

 • Dự án thực hiện

  Cải tạo hệ thống xử lý nước thải xi mạ 10 m3/ngày.đêm của Chi nhánh công ty TNHH Vỹ Lâm

  Feb 26, 2020

 • Dự án thực hiện

  Hệ thống xử lý nước thải sản xuất bún gạo 30 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH MHY Việt Nam

  Feb 26, 2020

1 2 3 4